اعضای خانه موسیقی حق عضویت خود را پرداخت کنند

مهلت تا پایان آبان ماه/

اعضای خانه موسیقی حق عضویت خود را پرداخت کنند

آن دسته از اعضای محترم خانه موسیقی که تاکنون حق عضویت را پرداخت نکرده اند تا پایان آبانماه سال جاری مهلت دارند نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

مجمع عمومی خانه موسیقی برگزار می شود

مجمع عمومی خانه موسیقی برگزار می شود

مجمع عمومی خانه موسیقی روز یکشنبه 16آبان ماه جهت انتخاب اعضای شورای عالی این نهاد برگزار می شود.


بضاعت موسیقی در حال شکوفا شدن است

سیدمحمدمیرزمانی:

بضاعت موسیقی در حال شکوفا شدن است

سیدمحمدمیرزمانی(رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی) در نشست ماهیانه گفت: جوانانی با تحصیلات عالی...
feed

آلبوم های موسیقی


هیچ مگو
feed

کتاب های موسیقی


نت نوشته های امیر ناصر افتتاح