تعاونی مسکن

جلسه  تعاونی مسکن اعضای خانه برگزار شد

جلسه تعاونی مسکن اعضای خانه برگزار شد

جلسه تعاونی مسکن خانه موسیقی با حضور اعضای شرکت کننده در پروژه "چکاوک"، روزشنبه در ساختمان فاطمی برگزار شد.


جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی، روز گذشته در ساختمان فاطمی تشکیل و به مسائل مختلف تعاونی...


جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن خانه موسیقی صبح امروز در ساختمان فاطمی تشکیل و به مسائل تعاونی رسیدگی شد.


بازدید اعضای تعاونی مسکن از پروژه هشتگرد

صبح امروز صورت گرفت/

بازدید اعضای تعاونی مسکن از پروژه هشتگرد

اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی از پروژه مسکونی شهر جدید هشتگرد بازدید کردند.


اعضای تعاونی مسکن از پروژه مسکونی هشتگرد بازدید می کنند

شنبه،23 بهمن/

اعضای تعاونی مسکن از پروژه مسکونی هشتگرد بازدید می کنند

اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی که در پروژه مسکونی شهر جدید هشتگرد ثبت نام کرده و از طرف تعاونی تایید شده اند،...


صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | آخرین