مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار شد

يكشنبه 3 شهريور 1392، 08:18
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مجمع عمومی تعاونی مسکن برگزار شد نوبت دوم مجمع عمومی تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی (بعد از تنفس یک هفته ای)  روز یکشنبه در ساختمان فاطمی برگزار شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، ادامه نوبت دوم مجمع عمومی تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی که از هفته گذشته باقی مانده بود، صبح یکشنبه در ساختمان فاطمی برگزار شد و صورت های مالی توسط هیئت مدیره ارائه گردید.

هفته گذشته نوبت دوم مجمع عمومی این تعاونی برگزار شد و طبق دستور جلسه باید تراز نامه و صورت های مالی سال91 ارائه می شد که بازرس این تعاونی اعلام کرد گزارش خود از صورت های مالی هنوز آماده نشده است بنابر این مجمع عمومی برای این گزارش یک هفته تنفس اعلام کرد.

جلسه پس از تنفس در حالی برگزار شد که بازرس پیشین تعاونی در این جلسه حضور پیدا نکرد و تراز نامه و صورت های مالی سال91 توسط رئیس هیئت مدیره قبلی قرائت شد.

لازم به توضیح است، در جلسه قبلی(مجمع عمومی نوبت دوم) اعضای هیئت مدیره و بازرس جدید تعاونی مسکن توسط اعضا انتخاب شده بودند.


print