پاسخ ناشران به فراخوان خانه موسیقی

شنبه 19 اسفند 1396، 09:58
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

پاسخ ناشران به فراخوان خانه موسیقی
پس از انتشار خبر فراخوان جهت ساماندهی حوزه نشر موسیقی تعدادی از ناشران به این فراخوان پاسخ دادند و طرح های توجیهی خود را به خانه موسیقی ارسال کردند. 

به گزارش سایت خانه موسیقی، پس از انتشار خبر فراخوان جهت ساماندهی حوزه نشر موسیقی تعدادی از ناشران به این فراخوان پاسخ دادند و طرح های توجیهی خود را به خانه موسیقی ارسال کردند که در همین راستا از دیگر فعالان و صاحبنظران حوزه نشر دعوت می شود طرح های خود را تا پایان سال به خانه موسیقی ارسال نمایند. 

با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از عدم رعایت قانون کپی رایت و درخواست هنرمندان و فعالان حوزه نشر جهت حمایت از تولیدکنندگان عرصه موسیقی،نهاد صنفی خانه موسیقی با هدف حمایت از تولید، نشر و عرضه آثار، حفظ میراث هنری کشور در بخش موسیقی، ارتقاء کیفی، حمایت از حقوق قانونی و معنوی موسیقی‌دانان در نقاط مختلف کشور و مقابله با نقض گسترده حقوق پدیدآورندگان آثار هنری و بارور ساختن استعدادهای هنری در رشته موسیقی و عطف به ماده ۱۱ اساسنامه، خانه موسیقی در نظر دارد جهت ساماندهی حوزه نشر موسیقی، امکان عرضه بهينه آثار هنری با شرایط و تسهیلات ویژه را برای مخاطبان فراهم سازد.

از کلیه ناشران و موسسات فرهنگی و هنرمندانی که ایده‌هایی خلاقانه در این حوزه دارند و مایل به مشارکت در این پروژه هستند، دعوت می‌شود طرح توجیهی و برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را به خانه موسیقی ایران ارسال نمایند.

ساماندهی حوزه نشر موسیقی و  فراهم ساختن امکان عرضه بهينه آثار هنری از برنامه های سال آینده خانه موسیقی بوده که در سال 97 پی گیری می شود. print