پورتراب میراث معنوی خود را وقف جامعه موسیقی کرده است

چهارشنبه 2 تير 1395، 17:38
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

پورتراب میراث معنوی خود را وقف جامعه موسیقی کرده است

هیئت مدیره خانه موسیقی در پیام تسلیت خود به جامعه موسیقی اعلام کرد زنده یاد مصطفی کمال پورتراب در جلسه ای که سال گذشته برگزار شده میراث معنوی خود از جمله کتاب ها،حق تالیف و سازهای خود را وقف موسیقی کرده بود.

به گزارش سایت خانه ، هیئت مدیره خانه موسیقی پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت استاد پورتراب منتشر کرد؛ در بخشی از این پیام ، ضمن تسلیت و آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده آن مرحوم و همه هنرمندان و فرهنگیان کشور چنین آمده است: استاد کمال پورتراب ستون مستحکم آموزش موسیقی و از مفاخر ارزشمند این هنر شریف به شمار می آمد که نه تنها در ایران بلکه در سطح بین الملل چهره ای شناخته شده و معتبر بود.

در این پیام با اشاره به ویژگی های برجسته این چهره ماندگار همچون روحیه پژوهشگری،طراوت در آموزش و یادگیری و موشکافی در مسائل نوشته شده: استاد پورتراب معلمی نمونه و تاثیرگذار بود و طی بیش از هفت دهه آموزش و ممارست در تعلیم هنرجویان چند نسل ، هزاران هنرجوی موسیقی را تعلیم و آموزش داد به گونه ای که اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان مشهور و موسیقیدانان برجسته از شاگردان ایشان بوده اند.

در پایان این پیام تسلیت آمده است: از آنجا که استاد پورتراب فردی خیر و وارسته بوده و هیچگاه به امور دنیوی دلبستگی نداشت در جلسه ای که سال گذشته با حضور برخی از اعضای هیئت مدیره ، مشاور حقوقی خانه ، و دو تن از شاگردانش در منزل شخصی اش برگزار شده کلیه میراث معنوی خوداز جمله کتاب ها، حق تالیف و سازهایش را وقف موسیقی کشور کرده است.print