یکشنبه 30 تیر /

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

چهارشنبه 12 تير 1392، 13:08
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی، روز یکشنبه، 30 تیر در ساختمان فاطمی تشکیل می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی،مجمع عمومی عادی سالیانه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی روز یکشنبه 30 تیر ساعت 10.30در ساختمان فاطمی برگزار می شود.

در این جلسه قرار است گزارش هیئت مدیره و بازرس از فعالیت های انجام شده قرائت گردد. همچنین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تراز نامه و صورت های مالی سال91، تصویب بودجه سالیانه شرکت تعاونی در سال92، گزارش نقل و انتقال سهام و تغییرات اعضا  و انتخابات هیئت مدیره جدید از دستورات این جلسه است.

لازم به ذکر است، مجمع عمومی سالیانه تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی روز  یکشنبه 30 تیرماه ساعت 10 صبح در خانه موسیقی واقع در خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده پلاک 270 تشکیل می شود.print