به انگیزه برگزاری نشست پژوهشی در خانه هنرمندان/

آسیب شناسی؛ پژوهشی دیگر

دوشنبه 12 دي 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آسیب شناسی؛ پژوهشی دیگر سایت خانه موسیقی: نشست تخصصی آسیب شناسی پژوهش هنر چندی پیش در خانه هنرمندان برگزار شد ؛ با توجه به حضور دکتر نامور مطلق به عنوان معاون پژوهشی این نهاد، تحرک و نگاه خوبی به این بخش از عرصه فعالیت های فرهنگی وهنری ایجاد شده است و می توان افق و آینده خوبی را در این حوزه انتظار داشت اما در باره این نشست اشاره به چند نکته خالی از فایده نیست.

اساسا موضوع آسیب شناسی و بحث در باره کم و کاستی های هر بخش از جمله پژوهش بسیار گسترده تر از آن است که بتوان در چنین جلساتی به نتایج قابل قبولی رسید ؛قطعا  موضوع آسیب شناسی خود به عنوان پژوهشی دامنه دار و مهم قابلیت طرح و پیگیری را دارد که با همت و عزم یک تیم و گروهی متخصص قابل رسیدگی و دستیابی است هرچند که از چنین جلساتی برای فتح باب و جلب توجه مسئولان و متولیان امرنیز می توان استفاده کرد.

در این جلسه البته که بحث های خوب و دیدگاههای ارزشمندی ارائه شد و برآیند نظرات موید این نکته اساسی بود که به علت نبود ارتباط بین فضای عملی و بخش پژوهشی اغلب پژوهش ها به صورت سلیقه ای و نا کارآمد بوده ویا با دوباره کاری و تقلید، بسیاری از مباحث تکراری و بی ارزش تحت عنوان پژوهش به خورد جامعه داده می شود.

اگر چه این نکته اساسی و پر اهمیتی است اما نکته جدیدی نیست و سالها است که ما شاهد معضلاتی از این دست هستیم اما چرا برای این آسیب مهم و جدی اقدامی عملی صورت نمی گیرد؟چرا باید بودجه های اندکی هم که برای بخش پژوهش تخصیص می یابد برای همین به اصطلاح پژوهش های نازل و بی مصرف خرج شود؟چرا باید تولید آثار، کتاب ها و آلبوم های متعدد با موضوعات مناسبتی که به ظاهر ممکن است خوشایند برخی مدیران باشد تائید و تصویب می شود ولی مباحث بنیادین و ریشه ای باید به حاشیه رانده شود؟

به نظر می رسد با وجود چنین معضلاتی که به عینه برای همه قابل لمس و مشاهده بوده و بدون پیچیدگی و خیلی آشکار جریان دارد وظیفه نهادهای پژوهشی رسیدگی به این موارد و اولویت بندی آنها است تا بر اساس شناخت و آگاهی نسبت به خلاءهای موجود در خصوص تولید مطالب پژوهشی به پژوهشگران قابل سفارش داده شود.

در پایان فعال کردن بخش پژوهشی خانه هنرمندان را باید به فال نیک گرفت؛ قطعا با صبغه و سابقه ای که از مدیرعامل و معاونت پژوهشی این نهاد در دست است باید در آینده منتظر اتفاقات خوب و خجسته ای در این بخش باشیم.

*حمیدرضا عاطفی/نایب رئیس کانون پژوهشگران

 print