آغاز جلسات کانون های تخصصی بعد از ماه مبارک رمضان

شنبه 22 خرداد 1395، 08:57
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آغاز جلسات کانون های تخصصی بعد از ماه مبارک رمضان جلسات هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی بعد از ماه مبارک رمضان و در نیمه دوم تیرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای جدید هیئت مدیره کانون های تخصصی خانه موسیقی، جلسات کانون ها پس از ماه مبارک رمضان آغاز می شود.

این جلسات طبق برنامه و بطور منظم در ساختمان شماره 2 و جهت بررسی پرونده متقاضیان بیمه و عضویت برگزار می گردد و در صورت نیاز از متقاضیان، آزمون اخذ خواهد شد.

متقاضیان عضویت در خانه موسیقی با نظر هیئت مدیره کانون های تخصصی به عنوان عضو پیوسته، وابسته1 و یا وابسته 2 شناخته می شوند و برای آنها کارت عضویت صادر خواهد شد.


print