پاسخ به یک شایعه/

بیمه تامین اجتماعی عاشیق ها در خانه موسیقی انجام می شود

سه شنبه 2 آبان 1396، 15:28
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

بیمه تامین اجتماعی عاشیق ها در خانه موسیقی انجام می شود
بیمه تامین اجتماعی عاشیق های عضو خانه موسیقی طبق روال سابق در این نهاد صورت گرفته و انتقال آن به مرکز دیگری شایعه و خلاف واقع است. 

به گزارش سایت خانه، در پی انتشار اطلاعیه ای ساختگی که اعلام شده عاشیق های عضو خانه موسیقی با ارائه کارت خود می توانند در محلی جعلی بیمه تامین اجتماعی شوند، بسیاری از عاشیق ها با این نهاد تماس گرفته و خواستار اعلام نظر خانه موسیقی در این خصوص شده اند. 

با توجه به انتشار این اطلاعیه که فاقد وجاهت قانونی است اعلام می گردد با توجه به عدم اعلام رسمی نهاد متولی این امر از سوی دولت،تا کنون، تنها نهاد معتبر و مرجع معرفی  هنرمندان موسیقی اعم از عاشیق ها و دیگر نوازندگان موسیقی نواحی به سازمان تامین اجتماعی، خانه موسیقی ایران بوده و هیچ خانه و نهاد دیگری در این زمینه صلاحیت انجام آن را ندارد.

به همه اعضای و عاشیق های عضو خانه موسیقی اعلام می گردد به هیچ وجه کارت عضویت خود را به شخص یا نهادی دیگر تسلیم نکنند. print