نشست اسفند ماه خانه موسیقی برگزار نمی شود

شنبه 26 اسفند 1396، 10:43
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

نشست اسفند ماه خانه موسیقی برگزار نمی شود نشست اسفند ماه اعضای خانه موسیقی فردا برگزار نمی شود و نشست آتی خانه موسیقی در فروردین ماه 97 خواهد بود. 

به گزارش سایت خانه موسیقی، به دلیل تراکم کاری پایان سال نشست و دیدار ماهیانه اسفند ماه خانه موسیقی فردا برگزار نخواهد شد. 

نشست و دیدار آینده خانه موسیقی به دیدار نوروزی هنرمندان در فروردین ماه اختصاص دارد که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد. 


print