آخرین مهلت برای کاندیداتوری در کانون های خوانندگان و نوازندگان سنتی

سه شنبه 28 ارديبهشت 1395، 10:08
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آخرین مهلت برای کاندیداتوری در کانون های خوانندگان و نوازندگان سنتی مهلت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون های خوانندگان و نوازندگان سنتی (نوبت دوم) دوشنبه 3 خرداد ماه به پایان می رسد.

به گزارش سایت خانه، اعضایی که قصد اعلام کاندیداتوری برای انتخابات هیئت مدیره کانون های خوانندگان سنتی و نوازندگان سنتی (نوبت دوم) دارند تا روز دوشنبه 3خرداد ماه فرصت خواهند داشت تا با ارائه تصویر کارت معتبر عضویت به خانه موسیقی مراجعه و یا از طریق فاکس، ایمیل و یا پست کاندیداتوری خود را اعلام نمایند. 

طبق ماده پنجم آئین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، اعضایی که قصد نامزدی در انتخابات هیئت مدیره کانون های تخصصی را دارند باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود در انتخابات را به هیئت مدیره کانون اعلام نمایند.

تعداد اعضای کانون های خوانندگان سنتی و نوازندگان سنتی برای تشکیل نوبت اول مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این کانون ها به حد نصاب لازم نرسید و نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره کانون های خوانندگان سنتی 9 خردادماهو نوازندگان سنتی 10 خردادماه برگزار می شود.

طبق ماده سوم  آیین نامه، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می کند.

لازم به توضیح است، نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره این کانون ها در تاریخ های یاد شده از ساعت 11  الی 15 در تالار وحدت واقع در خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار برگزار می شود.print