بستری شدن دو هنرمند پیشکسوت در بیمارستان

چهارشنبه 18 بهمن 1396، 09:12
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

بستری شدن دو هنرمند پیشکسوت در بیمارستان نصراله ناصح پور(مدرس آواز و عضو هیت مدیره کانون خوانندگان سنتی) و رافائل میناسکانیان (نوازنده و مدرس پیانو) در پی بیماری در بیمارستان بستری شدند. 

به گزارش سایت خانه موسیقی، نصراله ناصح پور(مدرس آواز و عضو هیت مدیره کانون خوانندگان سنتی) و رافائل میناسکانیان (نوازنده و مدرس پیانو) در پی بروز بیماری در بیمارستان بستری شده اند.

خانه موسیقی ایران برای این دو هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران آرزوی سلامتی دارد.


print