17 آبانماه در خانه هنرمندان/

مراسم رونمایی از کتاب "چهره های موسیقی ایران معاصر" برگزار می شود

سه شنبه 16 آبان 1396، 09:02
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مراسم رونمایی از کتاب "چهره های موسیقی ایران معاصر" برگزار می شود
مراسم رونمایی از کتاب "چهره های موسیقی ایران معاصر" تالیف هوشنگ اتحاد روز چهارشنبه(17 آبان ماه) در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مراسم رونمایی از کتاب "چهره های موسیقی ایران معاصر" تالیف هوشنگ اتحاد روز چهارشنبه(17 آبان ماه) ساعت 17 در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار می شود.

در این مراسم جمعی از هنرمندان موسیقی درباره جلد اول  کتاب "چهره های موسیقی ایران معاصر" تالیف هوشنگ اتحاد که توسط فرهنگ نشر نو به بازار موسیقی آمده سخنرانی خواهند کرد و از این کتاب رونمایی می شود. 

جلد اول این کتاب با هدف بررسی سبک آثار و احوال هنرمندان موسیقی ایرانی منتشر شده است. ترتیب شخصیت‌های این کتاب بر اساس تاریخ تولد ایشان است و مؤلف، مبنا را در محدوده یک و نیم قرن اخیر، قرار داده است و با معرفی "آقا علی اکبر فراهانی" ردیف موسیقی ایران آغاز می‌شود.

مراسم رونمایی از این کتاب 17 آبانماه ساعت 17 در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی(فرصت) برگزار می شود. print