پرونده متقاضیان عضویت در کانون نوازندگان کلاسیک رسیدگی شد

سه شنبه 6 تير 1391
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

پرونده متقاضیان عضویت در کانون نوازندگان کلاسیک رسیدگی شد بیست و سومین جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک، روز دوشنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و پرونده متقاضیان عضویت و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور اکبر محمدی، مهرک صفائیه و امیر پدرام طاهریان تشکیل شد پرونده 7 نفر از متقاضیان عضویت و بیمه بررسی گردید.

در این جلسه پس از اخد آزمون حضوری 1 نفر وابسته یک، 2 نفر وابسته دو و یک نفر عضو دوستدار تعیین سطح شد و 3 نفر دیگر نیز برای آزمون مجدد در جلسات آینده دعوت شدند.

لازم به توضیح است این کانون در حال حاضر نزدیک به 2 هزار عضو دارد و جلسه بعدی هیئت مدیره آن روز 26 تیر ماه برگزار می گردد.

print