28 اردیبهشت در ساختمان فاطمی/

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

يكشنبه 15 ارديبهشت 1392
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مجمع عمومی تعاونی مسکن تشکیل می شود

نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی روز شنبه، 28 اردیبهشت در ساختمان فاطمی تشکیل می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق تعاونی مسکن اعضای خانه موسیقی 28 اردیبهشت ، ساعت 10.30در ساختمان فاطمی برگزار می شود که این جلسه به استماع گزارش بازرس این تعاونی اختصاص دارد.

پیش از این مجمع عمومی این تعاونی در تاریخ 18 فروردین تشکیل شد که به نصاب لازم نرسید اما از آنجا که گزارش این مجمع به وزارت تعاون اعلام نشده بود رسمیت نیافت و به همین سبب مجمع روز 28 اردیبهشت به عنوان نخستین جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده محسوب می شود.

لازم به توضیح است که پس از اتمام دوره هیئت مدیره که در تیرماه سال جاری خواهد بود مجمع عمومی عادی در موعد مقرر تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام خواهد شد.print