11 اردیبهشت ماه/

مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی برگزار می شود

پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395، 10:20
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مجمع عمومی کانون ناشران خانه موسیقی برگزار می شود
مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون ناشران، شنبه 11 اردیبهشت ماه ساعت 14 در خانه موسیقی برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی نوبت اول جهت انتخابات کانون ناشران، شنبه 11 اردببهشت ماه ساعت 14 در خانه موسیقی برگزار می شود.

پیرو مصوبه هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص تعیین تاریخ انتخابات کانون های تخصصی، روند انتخابات و برگزاری نوبت اول مجامع عمومی کانون های ده گانه خانه موسیقی طبق آئین نامه(مصوب 20 دی ماه 1394) از فروردین ماه سال جاری آغاز شد. 

کلیه اعضای کانون ناشران می توانند با مطالعه آئین نامه انتخابات خانه موسیقی- لینک زیر- به صورت فراگیر در این انتخابات شرکت کنند.


نشانی: خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده، پلاک 270، خانه موسیقی ایران



print