مجمع عمومی خانه موسیقی برگزار می شود

دوشنبه 19 تير 1396، 12:14
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

مجمع عمومی خانه موسیقی برگزار می شود
مجمع عمومی عادی سالیانه خانه موسیقی روز چهارشنبه، 4 مردادماه در سالن اجتماعات ساختمان شماره1 تشکیل می شود.

به گزارش سایت خانه، با توجه به اتمام دوره یکساله بازرس، مجمع عمومی سالانه خانه موسیقی روز چهارشنبه، 4 مردادماه با حضور نمایندگان کانون ها تشکیل و پس از استماع گزارش رئیس هیئت مدیره و همچنین گزارش بازرس نسبت به انتخاب بازرس جدید رای گیری می کنند.

اولین مجمع عمومی و انتخابات بازرس و هیئت مدیره خانه موسیقی تابستان سال گذشته برگزار شده بود که طبق اساسانامه انتخابات بازرس هر سال یکبار برگزار می گردد. 

لازم به ذکر است دعوتنامه حضور در این مجمع برای کلیه اعضای هیئت مدیره کانون ها ارسال شده است.
print