برنامه های فرهنگی نامزدهای شورای اسلامی شهر/

طرح های مجتبی نوابی برای شهر تهران

شنبه 23 ارديبهشت 1396، 05:59
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

طرح های مجتبی نوابی برای شهر تهران
مجتبی نوابی نامزد شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به فراخوان خانه موسیقی ایران برنامه های فرهنگی خود را اعلام کرد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، در پی انتشار فراخوان خانه موسیقی ایران جهت آشنایی اهالی فرهنگ و رای دهندگان با رویکرد و برنامه های نامزدهای شورای اسلامی شهر  و بیان برنامه های فرهنگی هنری خود، چند تن از نامزدها به این فراخوان پاسخ دادند که به ترتیب وصول در مهلت قانونی تبلیغات این برنامه ها در سایت خانه موسیقی اعلام می شود. 

با این توضیح که دیگر نامزد های نامزدهای شورای اسلامی شهر می توانند با مطالعه این فراخوان برنامه های خود را ارسال نمایند. 


مجتبی نوابی
 عضو پیوسته خانه موسیقی ایران 
حقوقدان ، فعال فرهنگی و اجتماعی 
برنامه جنابعالي به طور كلي براي فعاليت هاي صنفي هنرمندان و بطور اخص براي هنرمندان حوزه موسيقي چيست؟
شهرداری نمادی عمومی و مردمی است که بیشترین امور در حوزه شهری را دربر میگیرد . شورای شهر نیز به عنوان نمادی بالا دستی و سیاست گذار و ناظر بر امور شهرداری نقش بسیار مهمی ایفا میکند . قانون شورا ها این اختیار را به این نهاد داده که به حوزه فرهنگ ورود و در این خصوص با مسئولین اجرایی نهاد ها و سازمانهای حاکمیتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی همکاری نماید . 
دیگر وظیفه شورا شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و پیشنهادهای اصلاحی و همچنین راه حل های کاربردی در زمینه برنامه ریزی و ارائه به مقامات ذیربط است . 
اصل 102 قانون اساسی اشعار میدارد که : شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف ، طرح هایی را مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند . 
ترکیب شورای عالی استانها از نمایندگان شورا ها است و در بخش تهیه طرح به دولت میتواند ورود کند . که این ظرفیت بسیار بالایی را برای شوراها ایجاد میکند و میتواند در خصوص قوانین حمایتی برای اصحاب فرهنگ و هنر کارهای بزرگی انجام دهد . 
در مورد سوال اول راجب فعالیت های صنفی هنرمندان شوراها وظایفی دارند که در قالب مسائل فرهنگی مطرح است که باید به آن ورود کنند .
خواسته هایی که هنرمندان در این حوزه دارند این است که امکانات شهری طبق ضوابط و بدون رابطه در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند آثارشان را ارائه دهند . 
هنرمند برای خلق اثر قطعاً احتیاج به هیچ ارگان یا نهادی را ندارد و در بعد تولید اثر و ارائه آن به مخاطب دچار محدودیت است . 
شهرداری ها میتوانند با تخصیص بیلبرد ها و امکانات تبلیغات میحطی در شهر حمایت خوبی از هنرمندان نمایند و باعث تسهیل کار هنرمند و بیشتر دیده شدن آثارشان گردد . این موضوع باعث کاهش هزینه تولید و به دنبال آن دسترسی فراگیر تر مخاطب میباشد . 
چه طرحي براي افزايش ظرفيت صندلي برنامه هاي هنري داريد؟

این مورد باید با توجه به امکانات و واقعیت های اجتماعی صورت گیرد . این امکانات امروز هم تا حدودی وجود دارد و بحث مهم کیفی سازی امکانات می باشد . در تهران با وجود فرهنگ سراها ، مجموعه های فرهنگی و هنری که در اختیار شهرداری هاست میتوان با استاندارد سازی سالنهای موجود مثل : آگوستیک بودن سالن و امکانات صدابرداری حرفه ایی تا حدودی این کمبود را جبران کرد و در صورت تخصیص بودجه های مربوطه به ساخت سالن های جدید هم ورود کرد . به طور خلاصه اولین قدم ورود به کیفی سازی امکانات موجود و بعد از آن به ساخت سالن ها و امکانات جدید می باشد . 
مهمترين چالش فرهنگي و اجتماعي فعالان و هنرمندان در إبر شهر تهران چيست و چه راهكارهايي براي حل اين چالش ها سراغ داريد؟

شهرداری را باید موجاب کرد که هزینه در بخش فرهنگ و هنر خود  نوعی سرمایه گذاری است . 
امروزه بیشترین چالش تهران مباحث فرهنگی هنری است که اگر حل شود خیلی از مسائل شهری قابل تغییر خواهد بود . راهکار آن هم حمایت واقعی از بخش فرهنگ و هنر است . 
آنچنان که در ورزش دو مقوله ورزش همگانی و قهرمانی داریم در هنر موسیقی نیز با حمایت شهرداری ها میتوانیم به بخش هنر مردمی ( در دسترس قرار گرفتن هنر برای عامه مردم ) باشیم  تا در سطح جامعه هم هنر موسیقی کاربردی تر و ملموس تر شود . 
آنچنانکه شاهد هستیم رسانه های مهم کشور در پخش سازها محدودیت وجود دارد که فرهنگسراها میتوانند با اجرای برنامه ها و تداومشان برای هنرمندان کمتر شناخته شده این امکان را فراهم آورند که هم هنرمند مکانی برای ارائه هنرش داشته باشد و هم بدنه اجتماعی و مردم با سازها و موسیقی بیشتر آشنا شوند . 
در شوراي قبلي بودجه برخي نهادهاي صنفي از جمله خانه های هنر قطع  شده است در اين باره چه نظري داريد؟
به نظر من در دوره قبلی بیشتر افرادی که حضور داشتند ، عملاً دغدغه فرهنگی اجتماعی نداشتند و بیشتر به فکر جناح بندی های سیاسی خود بودند . لذا در این فضا نتیجه ایی بهتر از این حاصل نمیشد . اولویت بنده در خصوص مسائل فرهنگ و هنر بواسطه احاطه به مسائل در این بخش و آگاهی از چهارچوب قوانین در این حوزه و با توجه به اینکه اینجانب خود عضو کوچکی از خانه موسیقی هستم و مهمترین دغدغه ام فرهنگ و هنر و مسائل اجتماعی است . و سالها این موضوعات را از نزدیک لمس کرده ام در صورت ورود به شورای شهر حمایت های تمام قد از بخش فرهنگ و هنر خواهم کرد تا بتوانم در حد بضاعتم قدم کوچکی در حوزه فرهگ و هنر بردارم . 
فردی که خود در حوزه فرهنگ و هنر رشد نموده باشد قطعاً از فردی که در حیطه های دیگری بوده کارایی بیشتری خواهد داشت و مشکلات را ملموس تر درک خواهد کرد . 
موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت است سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است ، با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد میتوان هرساله از چند هنرمند تقدیر کرد و باعث دلگرمی آنها شد . چنانکه در سالهای قبل هم این کار انجام شده ولی تداوم نداشته است . در صورت داشتن مدیرانی فرهنگی میتوان این بخش را نیز از گذشته فعال تر کرد و حمایت های گسترده تری از گذشته به عمل آورد . 
اینجانب به واسطه اینکه از سالهای اول تاسیس خانه موسیقی عضو این نهاد بودم و مشکلات این حوزه را میدانم و قطعاً تا جاییکه در حیطه وظایف شورا و شهرداری است به حمایت از این نهاد مدنی مهم خواهم پرداخت که این خود باعث اعتلای هنر والای موسیقی خواهد شد . print