جلسه کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

دوشنبه 30 خرداد 1390
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

جلسه کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

در جلسه روز گذشته هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی، پرونده متقاضیان عضویت و بیمه بررسی و 1 نفر به عنوان عضو پیوسته و 22 نفر وابسته یک شناخته شدند.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی روز یکشنبه با حضور اکبر شکارچی، زیدالله طلوعی، ایمران حیدری و کوثر علی شهبازی در ساختمان صبا تشکیل شد.

در این جلسه به پرونده 103 متقاضی عضویت و بیمه رسیدگی شد که 1 نفر عضو پیوسته، 22 نفر وابسته یک و 58 نفر وابسته دو و 2 نفر نیز به عنوان عضو دوستدار تعیین سطح شدند. همچنین مقرر شد از 20 نفر دیگر از متقاضیان آزمون بعمل بیاید.

لازم به ذکر است، جلسه آینده هیئت مدیره این کانون 19 تیر ماه خواهد بود.print