9 و 10 خردادماه در تالار وحدت/

انتخابات کانون های خوانندگان و نوازندگان سنتی برگزار می شود

چهارشنبه 5 خرداد 1395، 12:38
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

انتخابات کانون های خوانندگان و نوازندگان سنتی برگزار می شود انتخابات هیئت مدیره کانون های خوانندگان سنتی و نوازندگان سنتی 9 و 10 خردادماه در تالار وحدت برگزار می شود.

به گزارش سایت خانه موسیقی، مجمع عمومی نوبت دوم و انتخابات هیئت مدیره کانون های خوانندگان سنتی و نوازندگان سنتی 9 و 10 خردادماه، ساعت 11 الی 15 در تالار وحدت برگزار می شود.

نوبت اول مجمع عمومی این کانون ها  که قرار بود در اردیبهشت ماه برگزار شود، به نصاب لازم نرسید و انتخابات کانون خوانندگان سنتی روز یکشنبه (9 خردادماه) و انتخابات کانون نوازندگان سنتی روز دوشنبه (10 خردادماه) از ساعت 11 در تالار وحدت برگزار می شود. 

اعضای کانون های خوانندگان سنتی و نوازندگان سنتی با مطالعه آئین نامه انتخابات و در دست داشتن کارت معتبر عضویت خانه موسیقی می توانند با حضور در مجمع در انتخابات این کانون ها شرکت نمایند. 

لازم به ذکر است، انتخابات کانون های ده گانه خانه موسیقی از فروردین ماه سال جاری آغاز شد و تاکنون هیئت مدیره و بازرس هشت کانون مشخص شده اند. print