آلبوم "مست هشیار" منتشر می شود

چهارشنبه 18 اسفند 1395
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آلبوم "مست هشیار" منتشر می شود

آلبوم موسیقی "مست هشیار" به آهنگسازی داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش و به تهیه‌کنندگی صدرالدین حسین‌خانی یکشنبه 15 اسفند ماه منتشر می‌شود. 

آلبوم موسیقی "مست هشیار" به آهنگسازی داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش و تهیه‌کنندگی صدرالدین حسین‌خانی، یکشنبه 15 اسفند ماه منتشر می‌شود.

آلبوم "مست هشیار" شامل دو حلقه سی دی است که در دو بخش بیات اصفهان و دشتی اجرا شده است. قطعات بخش بیات اصفهان آن عبارتند از: "پیش درآمد اصفهان" ساخته استاد شهنازی، "ساز و آواز" با تار داریوش پیرنیاکان، "چهار مضراب بیات راجه" ساخته داریوش پیرنیاکان، "ساز و آواز اوج" (مشتاق) با سه‌تار بهداد بابایی، تصنیف "به اصفهان رو" ساخته استاد شهنازی و شعر ملک الشعرای بهار، "ساز و آواز مثنوی اصفهان" همراه نی و کمانچه، تصنیف "اصفهان" (مرغ سحر دوم) ساخته استاد شهنازی و شعر پیام بهتاش و "رنگ اصفهان" ساخته استاد شهنازی.

قطعات بخش دشتی این اثر موسیقایی نیز عبارتند از: "مقدمه دو قسمتی" ساخته داریوش پیرنیاکان، تصنیف "مپرس" ساخته داریوش پیرنیاکان و شعر حافظ، "ساز و آواز" با تار داریوش پیرنیاکان، "چهار مضراب دشتی" (بازگشت) ساخته داریوش پیرنیاکان، "ساز و آواز" با سه‌تار بهداد بابایی، تصنیف "دل ربا" ساخته داریوش پیرنیاکان و شعر جواد زهتاب، "ساز و آواز" نی و سنتور و تصنیف "وفا" ساخته داریوش پیرنیاکان و شعر حافظ .

طراح گرافیک آلبوم سحر بنیادی و مدیر اجرایی آن نیز مهدی بشکوفه می باشند.

منبع : خبر آنلاین

 print