کاشفان فروتن فردا

يكشنبه 1 آذر 1394، 11:41
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

کاشفان فروتن فردا
آثار مجلسی آهنگسازان نسل معاصر ایران

آلبوم "کاشفان فروتن فردا" مجموعه آثار مجلسی برخی آهنگسازان نسل معاصر ایران روزبه رفیعی، فرزاد فضلی، آسو کهزادی، سیامک انوری، علیرضا چگینی، نیلوفر کریمی، نگین زمردی، کارن صباغی است.

قطعات این آلبوم "مرگ چکاوک"، "کوزه گر 1"، "کوزه گر 2"، "کوزه گر 3"، "آسمان"، "هفت"، "از طرح گیسوان او در باد"، "وقتی یک لحظه 1"، "وقتی یک لحظه 2”، "بدرود 1"، "بدرود 2"، "بدرود 3" و "بار تن" نام دارند. 

در آلبوم "کاشفان فروتن فردا"، مجموعه ای از سازهای ارکسترال شامل ویولن، ویولا، ویولنسل، کنترباس، کلارینت، پیانو، فلوت، اُبوا، ترومبون، سازهای کوبه ای و همچنین سازهای ایرانی مثل تنبک و کمانچه به همراه آواز در اجرای قطعات به کار رفته است.

نشرآوا خورشیدprint