در دام ریتم

يكشنبه 3 مرداد 1395، 08:52
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

در دام ریتم
گروه"کلون زمان" به سرپرستی حمید قنبری

آلبوم "در دام ریتم" کاری از گروه"کلون زمان" به سرپرستی حمید قنبری و دارای قطعانی با عناوین "آذر"، "مجنون"، "بسته بال"، "هفتان" و "طلوع" است.

گروه "کلون زمان" نگاه متفاوتی نسبت به ارتباط میان ریتم و ملودی دارد و در این گروه نقش اصلی را به دوش سازهای کوبه ای و نقش فرعی به عهده سازهای ملودیک است. در این آلبوم رنگ بندی سازها نسبت به وکال بیشتر بوده و وکال آن هم توسط همایون کاظمی و سولمازبدری اجرا شده است.

اعضای گروه "کلون زمان" در این آلبوم حمید قنبری، ستار خطابی، میلاد قریشی، حسام عظیمی(ساز های کوبه ای)، علیرضا کدخدا زاده(سنتور)، سولماز بدری و همایون کاظمی(آوا) هستند. 

نشر راوی آذر کیمیاprint