در مسیر فصل ها

سه شنبه 27 تير 1396، 08:38
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

در مسیر فصل ها
هومان رومی(کمانچه)، علیرضا راستین فر(سه تار)، حمید قنبری(تنبک)

قطعات این آلبوم برای ساز های کمانچه، سه تار و ساز های کوبه ای طراحی و اجرا شده است و هومان رومی(کمانچه)، علیرضا راستین فر(سه تار) و حمید قنبری(تنبک و بندیر) به اجرای موسیقی پرداختند. 

آلبوم "در مسیر فصل ها" شامل قطعاتی با عناوین  در انتظار بهار، دفتر نخست، ترنم بهار، جامه دران، جوشش چشمه ساران، شیشه ی پنجره را باران شست، شهابی، آواز داد و بیداد، تبسم شرق، سر چوبی، گذرگاه خزا و باغ بی برگی است.

نشر راوی آذر کیمیاprint