برداشت

چهارشنبه 8 شهريور 1396، 04:30
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

برداشت
دوتار: سینا ناصری

اين آلبوم داراي يازده قطعه به نام هاي نوايي، لو، شاه خطايي زارنجي، درنا، حاجي قلاق و آلاقاييش، نالش، دختر فراشباشي، دوندباي، ديوانه يولي، باران خواهي،  و بدرود است كه ده قطعه اول  از مقام ها و تصنیف های خراسان و با تنظيم و شيوه اجراي سينا ناصري است و قطعه آخر آن (بدرود) ساخته ناصری است.print