کتاب های موسیقیرساله ریتم در موسیقی

رساله ریتم در موسیقی

تالیف: امیر انجیری استرکی


صد و ده تمرین سه تار

صد و ده تمرین سه تار

تالیف حسن علی نژاد و حمیده سعیدی نیا


تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه

تصانیف و قطعات در نوا و راست پنجگاه

اثر سوسن اصلانی (دهلوی)
رقص بهار

رقص بهار

سوسن اصلانی


ریتم  از نگاهی دیگر

ریتم از نگاهی دیگر

محمد طریقت


مشق استاد

مشق استاد

دست نوشته های مرتضی محجوبی به کوشش و گرد آوری فخری ملک پور


دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم)

دستور مقدماتی تار و سه تار(کتاب دوم)

براساس گرد آوری روح الله خالقی آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی


ردیف سازی مرتضی نی داود

ردیف سازی مرتضی نی داود

گرد آوری و نگارش: اشکان غفوری


هنر نواختن ویولنسل

هنر نواختن ویولنسل

اثر: موریس گندرون / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری


سی پاره(سی قطعه برای دف)

سی پاره(سی قطعه برای دف)

مولف: نوشین عقیقی


فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد

فصلنامه مقام موسیقایی منتشر شد

پنجمین شماره فصلنامه مقام موسیقایی ویژه موسیقی و گرافیک منتشر شد.


نواندگی ویولنسل

نواندگی ویولنسل

اثر: یولیا هِشت / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | آخرین