برگزیده آثار رضا ورزنده

دوشنبه 15 آذر 1395، 08:58
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

برگزیده آثار رضا ورزنده آوا نگاری و تنظیم: رامین صفایی

این مجموعه با هدف آشنایی کلی با شیوه سنتور نوازی رضا ورزنده تهیه شده و گزیده ای از آثار او رادر دستگاه ها و آوازی های مختلف در بر می گیرد. در این کتاب تلاش شده تا آوا نگاری قطعات تا حد امکان از نظر تزئینات و ریزه کاری ها به اجرای واقعی نزدیک تر باشد. 

نشر خنیاگر


print