یاد دوست(مجموعه قطعات برای سنتور)

شنبه 3 بهمن 1394، 07:23
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

یاد دوست(مجموعه قطعات برای سنتور) تالیف جواد بطحایی

کتاب "یاد دوست" اثر جواد بطحایی شامل قطعات ضربی در قالب پیش درآمد، مقدمه، چهارمضراب، رنگ و فرم های آزاد و اولین مجلد از مجموعه ای پنج جلدی از آثار این هنرمند است. 

این مجموعه شامل دستگاه نوا و آواز بیات اصفهان است که به تناسب فضای موسیقایی و قرابت در کوک دسته بندی و منتشر گردیده است. 

نشر خنیاگر


print