شور انگیز

سه شنبه 2 آذر 1395، 05:38
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

شور انگیز
آشنایی مقدماتی با دستگاه های موسیقی ایرانی؛گزینش، نت نگاری و تنظیم: رامین صفایی

مجموعه حاضر کتابی آموزشی است برای نوازندگانی که دوره مقدماتی نوازندگی سنتور را پشت سر گذاشته اند و یا مایل اند با مبانی ردیف موسیقی سنتی یا کلاسیک ایرانی آشنا شوند. در این کتاب بیشتر قطعات ضربی(پیش در آمد ها، چهارمضراب ها و رنگ ها) کوتاه شده و بخش هایی انتخاب شده اند که معرف در آمد و یا یکی از گوشه های اصلی آن دستگاه باشند.

ملودی گوشه ها در این کتاب برگرفته از ردیف های معتبر و گوناگون موسیقی ایرانی است و در گزینش و نگارش آنها ملاک اصلی تنها جمله بندی روان، فضای مُدال واضح و روشن و سادگی نسبی از نظر تکنیک اجرایی است. 

همچنین تعاریف ساده ای برای هر یک از گونه های اجرایی موسیقی ایرانی ارائه شده و با توضیحات کوتاه مهمترین ویژگی های هر دستگاه، آواز یا گوشه تشریح گردیده است. 

نشر خنیاگر


print