دُر آهنگ

سه شنبه 14 دي 1395، 13:02
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

دُر آهنگ
ده آهنگ برای سنتور / آوانگاری: محمود بامداد

بسیاری از قطعات کنونی که با سازهای ایرانی اجرا می‌شوند کمتر تعلقی به شیوۀ ملودی‌پردازی ایرانی دارند و صرف اجرای قطعه‌ای با یک ساز ایرانی نمی‌توان گفت موسیقی ایرانی اجرا می‌شود. در شرایط کنونی، برای آشنایی بیشتر  هنرجویانی که با نحوۀ نوازندگی مبتنی بر تک‌نوازی و بداهه‌نوازی و نغمه‌سازی استادان برجستۀ موسیقی دستگاهی آشنایی کمی دارند نت‌نگاری قطعات و نواخته‌های ایشان به‌منظور اجرای آنها بسیار مفید و راهنما و راهگشاست.

کتاب حاضر حاوی ده قطعه ضربی برگزیده از ده استاد ویولن (رضا محجوبی، علی تجویدی، پرویز یاحقی و اسدالله ملک)، تار (جلیل شهناز و فرهنگ شریف)، سه‌تار (ارسلان درگاهی و احمد عبادی)، نی (حسن کسایی) و قانون (سیمین آقارضی) در دستگاه شور، آواز ابوعطا و آواز دشتی است که عمدتاً به‌صورت تک‌نوازی و بداهه‌نوازی اجرا شده‌اند و برای نخستین‌بار توسط نگارندۀ کتاب حاضر آوانگاری شده و برای ساز سنتور تنظیم گردیده‌اند که در نوع خود کوششی بدیع محسوب می‌شود. نت‌نگاشته‌های کتاب حاضر برای نوازندگان دیگر سازهای ایرانی نیز قابل استفاده است.

نشر خنیاگر


print