آموزش ریتم به صورت شماتیک

سه شنبه 4 آبان 1395، 13:21
سايت خانه موسیقی - سرویس خبر

آموزش ریتم به صورت شماتیک
اردشیر بزرگ نیا 

"آموزش ریتم به صورت شماتیک از مبتدی تا پیشرفته"

براي يادگيري ريتم و نگاه داشتن تقسيمات زماني، شيوه‌هاي مختلفي وجود دارد؛ روش‌هاي حسي، پا کوبيدن، شمارش کردن، واژه گفتارهاي سنتي و مدرن و... همگي از يک زمان‌بندي مشخص بطور مشترک سخن مي‌گويند که انتقال اطلاعات در بسياري از اين روش‌ها با مشکلات فراواني مواجه است. دیده شده که آموزش دهندگان ازهجاهاي لفظي هم‌وزن براي نگهداري زمان دو نت غير هم‌وزن مثل چنگ و دولا چنگ استفاده مي‌کنند.

مثلاً «تِ» براي دولاچنگ و «تَ»(با کشيدگي بيشتر در گويش خود) براي چنگ. اين مشکل، زماني به اوج مي‌رسد که اين‌گونه شيوه‌ها به نگارش نيز در مي‌آيند و این فاصله گویشی در نگارش گنجانده نمی شود. در حال حاضر مرسوم‌ترين روش آموزش ريتم، پا کوبيدن است که در آن يک رفت و برگشت پا را معادل يک ضرب سياه مي‌گيرند و نیمی از آن نيز معادل چنگ محاسبه مي‌شود. در اين روش هم براي یادگیری تقسيماتي همچون دولاچنگ‌ها و سه‌لاچنگ‌ها و ترکيب آن‌ها در ميان نت‌هاي بزرگ‌تر، مشکلاتي به وجود مي‌آید.

در اين مجموعه يک نت دولاچنگ معادل يک هجاي کوتاه گرفته شده و نت‌هاي چنگ و سياه نيز برابر با دو و چهار هجاي کوتاه محاسبه شده است.

 اين روش که از روش تقطيع عروضي شعر کلاسيک فارسي برگرفته شده. در بسياري از مواقع نیز معادل سازي تقسيمات زماني با تصاوير(طرح‌واره‌ها یا شماتیک‌ها) به هنرجويان کمک مي‌کند تا با ديدن، زمان برخي از فيگورهاي ريتميک را سريع‌تر و آسان‌تر درک نمايند تا چالش های یادگیری به حد اقل برسد.

 همچنین در این مجموعه به ریتم خوانی در اعمال سه‌لاچنگ‌ها و چهارلاچنگ‌ها و سکوت‌ها، شناخت ريتم‌هاي هم‌خانواده، شناخت حالت‌هاي خاصي همچون سه بر دوها و يا دو بر سه‌ها و همچنين ریتم شناسی ريتم‌هاي مختلط هشت ضربي، نه ضربي، ده ضربي، يازده ضربي و دوازده ضربي اشاره شده است.print