نشانی محل سکونت

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی آثار منتشر شده

خصوصیات های اثر

خصوصیات های اثر

خصوصیات های اثر

اطلاعات تکمیلی تخصص ها

رهبر

اطلاعات تکمیلی تخصص ها

مدرس

ساز

بادی چوبی
بادی برنجی
زهی
کوبه ای
الکترونیک
مضرابی
کیبورد و ملودی های صوتی
تئوری موسیقی
سلفژ
تاریخ موسیقی
تئوری موسیقی ایران
کنتر پوان
فرم و آنلایز
ساز شناسی
اصول آهنگسازی
همنوازی
ارکستر
آواز جمعی
موسیقی قدیم ایران
هارمونی
آکوستیک

اطلاعات بیمه ای ( درمانی ، تکمیلی ، سوابق بیمه ای و ... )

سابقه کار و پرداخت حق بیمه به مدت

سوابق بیمه تکمیلی

تصویر و مدارک