روز چهارشنبه در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون سازندگان ساز تشکیل شد

پنجشنبه 29 ارديبهشت 1390 ساعت 14:31:37
سایت خانه موسیقی ایران

جلسه هیئت مدیره کانون سازندگان ساز تشکیل شد

پنجمین جلسه هیئت مدیره کانون سازندگان ساز ، روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل و طی آن به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی ، پنجمین جلسه هیئت مدیره کانون سازندگان ساز، روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و در آن مذاکراتی برای تنظیم آئین نامه تعیین سطح اعضا کانون صورت گرفت.

در این جلسه هریک از اعضا درباره تنظیم این آئین نامه نظر خود را اعلام کردند و مقرر شد به این موضوع در جلسات بعدی نیز رسیدگی شود.
print