تا نیمه مردادماه/

مهلت ارسال آثار به مسابقه آهنگسازی تمدید شد

شنبه 3 مرداد 1394 ساعت 03:30:00
سایت خانه موسیقی ایران

مهلت ارسال آثار به مسابقه آهنگسازی تمدید شد مهلت ارسال آثار به مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان خانه موسیقی تا 15 مردادماه تمدید شد. 

به گزارش سایت خانه، در پی استقبال علاقمندان به شرکت در مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان خانه موسیقی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این مسابقه تا 15 مردادماه تمدید شد. 

سومین مسابقه آهنگسازی کانون آهنگسازان خانه موسیقی به فرم آکاپلا برای آواز چهار صدایی اختصاص دارد و شرکت کنندگان باید آثارشان را به صورت پارتیتور(نت نوشته) ارائه دهند. 

علاقمندان برای مطالعه فراخوان و دریافت فرم شرکت در مسابقه به لینک زیر مراجعه نمایند. 
print