روز ثبت ردیف موسیقی دستگاهی تعیین می شود

توسط کانون پژوهشگران/

روز ثبت ردیف موسیقی دستگاهی تعیین می شود

هیئت مدیره کانون پژوهشگران در شانزدهمین جلسه خود تصویب کرد یک روز را به عنوان "روز ثبت ردیف موسیقی دستگاهی"...


تبادل مباحث پژوهشی موسیقی با کشورهای همسایه

کانون پژوهشگران تصویب کرد/

تبادل مباحث پژوهشی موسیقی با کشورهای همسایه

هیئت مدیره کانون پژوهشگران در آخرین جلسه خود تصویب کرد که با کشور های همجوار در حوزه موسیقی تبادل مباحث...


جدول ارزشیابی عضویت کانون پژوهشگران اصلاح می شود

جدول ارزشیابی عضویت کانون پژوهشگران اصلاح می شود

هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران روز گذشته در جلسه خود تصویب کرد تا در جدول ارزشیابی عضویت این...


جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

روز سه شنبه در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل و به مسائل کانون رسیدگی شد.


جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

نهمین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی روز سه شنبه در ساختمان صبا تشکیل و به مسائل مختلف کانون...


پژوهشگاه فرهنگ و هنر از طرحهای پژوهشی استقبال می کند

در جلسه کانون پژوهشگران اعلام شد/

پژوهشگاه فرهنگ و هنر از طرحهای پژوهشی استقبال می کند

هشتمین جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، صبح سه شنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و طی آن مسائل مختلف...


افزایش مقالات تخصصی در سایت خانه موسیقی

هیئت مدیره کانون پژوهشگران تصویب کرد/

افزایش مقالات تخصصی در سایت خانه موسیقی

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، صبح سه شنبه در ساختمان صبا تشکیل شد و طی آن مقرر گردید مقالات...


جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

روز گذشته در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران روز سه شنبه، در ساختمان صبا تشکیل و به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.


برگزاری جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران با حضور اعضای جدید

صبح سه شنبه در ساختمان صبا صورت گرفت/

برگزاری جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران با حضور اعضای جدید

هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی با حضور دو عضو جدید، صبح سه شنبه در ساختمان فاطمی تشکیل جلسه داد.


جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

صبح دوشنبه در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی ، صبح امروز در ساختمان شماره 2(صبا) تشکیل و به مسائل مختلف کانون...


جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

ظهرامروز در ساختمان شماره 2/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، ظهرامروز در ساختمان شماره2 تشکیل و به مسائل این کانون رسیدگی شد.


جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران برگزار شد

صبح امروز/

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی، صبح امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل و به مسائل مختلف این کانون...