هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل جلسه داد

چهارشنبه 12 بهمن 1390 ساعت 13:53:07
سایت خانه موسیقی ایران

هیئت مدیره کانون پژوهشگران تشکیل جلسه داد

هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی روز گذشته جهت بررسی پرونده های رسیده به این کانون تشکیل جلسه داد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، جلسه هیئت مدیره کانون پژوهشگران روز گذشته با حضور بهروز وجدانی ، بهروز مبصری و بابک خضرایی در ساختمان صبا تشکیل شد و مسائل کانون مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه سه پرونده رسیده از سوی متقاضیان عضویت بررسی شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت مدیره قرار شد در جلسات آینده تصمیمات لازم گرفته شود.
print