جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران تشکیل شد

روز گذشته در ساختمان صبا/

جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی، روز گذشته در ساختمان صبا تشکیل شد و طی آن مسائل مختلف کانون...


کلاس صدابرداری این هفته ساعت 15 برگزار می شود

به دلیل همزمانی با جشنواره موسیقی نواحی/

کلاس صدابرداری این هفته ساعت 15 برگزار می شود

کلاس صدابرداری خانه موسیقی به دلیل تقارن با نشست پژوهشی جشنواره موسیقی نواحی، دوشنبه این هفته، 26 اردیبهشت،...


آغاز ترم دوم کلاسهای صدابرداری از فروردین ماه

آغاز ترم دوم کلاسهای صدابرداری از فروردین ماه

ترم اول کلاسهای صدابرداری عصر دوشنبه به پایان رسید و آغاز ترم دوم از فروردین ماه 90در ساختمان فاطمی خواهد بود.


جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران تشکیل شد

جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران تشکیل شد

سومین جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران، بعد از ظهر یکشنبه در ساختمان صبا تشکیل و طی آن به مسائل مختلف کانون...


جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران تشکیل شد

صبح امروز در ساختمان شماره 2/

جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران تشکیل شد

دومین جلسه هیئت مدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی ، صبح امروز در ساختمان شماره 2 تشکیل و به مسائل مختلف این...