صبح امروز در ساختمان فاطمی/

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

شنبه 7 اسفند 1389 ساعت 13:55:13
سایت خانه موسیقی ایران

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی برگزار شد

جلسه هیئت مدیره کانون نوازندگان سنتی ، صبح امروز در ساختمان فاطمی تشکیل و به مسائل مختلف کانون رسیدگی شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این جلسه با حضور داریوش پیرنیاکان(رئیس هیئت مدیره)، علی اکبر شکارچی، زیدالله طلوعی، ایمران حیدری، کوثرعلی شهبازی و ویدا روستا(بازرس کانون) تشکیل شد.

در این جلسه به پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت و بیمه رسیدگی شد و اعضا تعیین سطح گردیدند.
print